Anunturi Generale|

UAT  Mihai Viteazu,  cu sediul în: Mihai Viteazu, strada Principală, nr.46, CUI 4860016, reprezentată de domnul p.Primar Costache Adrian solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) ,,Platformă depozitare gunoi de grajd în localitate Mihai Viteazu, județul Constanța,, amplasat în comuna Mihai Viteazu,lot 15, număr cadstral 102312, număr carte funciară 102312.

     Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241/546696.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut