Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Mihai Viteazu – mandatul 2020 – 2024
 1. Amariei Benoni – PNL
 2. Costache Adrian – PNL – viceprimar cu atributii de primar
 3. Ciamatu Hiristachi – PSD
 4. Gabor Tudorița – PNL
 5. Geama Danut – PMP
 6. Ichim Vasile – PNL
 7. Olteanu Petre – PMP
 8. Maftei Cosmin-Adrian – PMP
 9. Lefter Adrian – PNL
 10. Panta Dumitru – PNL
 11. Smadu Gheorghe – PMP
 12. Solomon Dorin – Pro Romania
 13. Talica Cristina – PNL
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Mihai Viteazu:

1. Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si turism:

 1. Costache Adrian
 2. Ciamatu Hiristachi
 3. Gabor Tudorița
 4. Geama Danut
 5. Maftei Cosmin-Adrian
 6. Solomon Dorin
 7. Panta Dumitru

 

2. Comisia de specialitate juridica si de disciplina, de activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:

 1. Amariei Benoni
 2. Lefter Adrian
 3. Ichim Vasile
 4. Olaru Petre
 5. Smadu Gheorghe
 6. Talica Cristina
 7. Solomon Dorin

Componența consiliului local Mihai Viteazu 1992, primar și viceprimar

Nr. crt.

Numele și prenumele

Functie

1

Turcin Ecaterina

Primar

2

Roșoiu Stancu

Viceprimar

3

Drăgoi Teodor

Consilier local

4

Chițu Ion

Consilier local

5

Costache Mariana

Consilier local

6

Bacu Gheorghe

Consilier local

7

Florea Dumitru

Consilier local

8

Rotaru Ion

Consilier local

9

Dulhai Ion

Consilier local

10

Negoiță Ani

Consilier local

11

Zelca Ion

Consilier local

12

Cavga Nicolae

Consilier local

Componența consiliului local Mihai Viteazu 1996, primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Gavrilă Constantin

 

Primar

2

Zugravu Daniela

CDR

Consilier local

3

Peltechi Leonard

CDR

Consilier local/ viceprimar

4

Burcea Ion

CDR

Consilier local

5

Almajanu Stefan

CDR

Consilier local

6

Ceamatu George

CDR

Consilier local

7

Bacu Gheorghe

CDR

Consilier local

8

Ilina Constantin

CDR

Consilier local

9

Anghel Marin

CDR

Consilier local

10

Pătru Petre

USD

Consilier local

11

Drăgoi  Teodor

PDSR

Consilier local

12

Rosoagă  Dumitru

USD

Consilier local

13

Pirvuleț Constantin

PSM

Consilier local

14

Mălai Marin

CDR

Consilier local

Componența consiliului local Mihai Viteazu 2000, primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Grameni Gheorghe

PNL

Primar

2

Ciamatu Hiristachi

PNL

Consilier local/viceprimar

3

Badea Rodica

PNL

Consilier local

4

Costache Adrian

PNL

Consilier local

5

Ichim Vasile

PNL

Consilier local

6

Costache Ion

PNL

Consilier local

7

Iliușcă Gheorghe

PDSR

Consilier local

8

Sandu Constantin

PDSR

Consilier local

9

Gavrilă Constantin

FER

Consilier local

10

Almajanu Stefan

FER

Consilier local

11

Pătru Petre

PD

Consilier local

12

Burcea Ion

CDR

Consilier local

13

Văetiș Ion

APR

Consilier local

14

Pîrvuleț Constantin

PSM

Consilier local

Componența consiliului local Mihai Viteazu 2004, primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Grameni Gheorghe

PNL

Primar

2

Ciamatu Hiristachi

PNL

Viceprimar

3

Badea Rodica

PNL

Consilier local

4

Costache Adrian

PNL

Consilier local

5

Ichim Vasile

PNL

Consilier local

6

Costache Ion

PNL

Consilier local

7

Burcea Ion

PNL

Consilier local

8

Văetiș Ion

PNL

Consilier local

9

Geamă Tănase

PNL

Consilier local

10

Drăgoi Marin

PNL

Consilier local

11

Nichita Paul

PSD

Consilier local

12

Grosu Ion

PSD

Consilier local

13

Drăgan Toma

PSD

Consilier local

14

Ciobanu Mihaela

PNL

Consilier local

 15

Dumitru Tudor

PNL

 

Componența consiliului local Mihai Viteazu 2008 , primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Grameni Gheorghe

PNL

Primar

2

Ciamatu Hiristachi

PNL

Viceprimar

3

Burcea Ion

PNL

Consilier local

4

Costache Adrian

PNL

Consilier local

5

Dumitru Florin-Laurențiu

PNL

Consilier local

6

Costache Ion

PNL

Consilier local

7

Drăgoi Eugen

PNL

Consilier local

8

Văetiș Ion

PNL

Consilier local

9

Geamă Tănase

PNL

Consilier local

10

Drăgoi Marin

PNL

Consilier local

11

Grosu Ion

PSD

Consilier local

12

Drăgan Toma

PSD

Consilier local

13

Grameni Iancu

PDL

Consilier local

14

Dumitru Tudor

PNL

Consilier local

Componența consiliului local Mihai Viteazu 2012 , primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Grameni Gheorghe

 USL

Primar

2

Ciamatu Hiristachi

USL

Viceprimar

3

Burcea Ion

USL

Consilier local

4

Costache Adrian

USL

Consilier local

5

Dumitru Florin-Laurențiu

USL

Consilier local

6

Costache Ion

USL

Consilier local

7

Drăgoi Eugen

USL

Consilier local

8

Geamă Tănase

USL

Consilier local

9

Drăgoi Marin

USL

Consilier local

10

Drăgan Toma

USL

Consilier local

11

Florescu Gheorghe

PP-DD

Consilier local

12

Pătru Petre

PP-DD

Consilier local

13

Solomon Dorin

PP-DD

Consilier local

14

Ichim Vasile

USL

Consilier local

Componența consiliului local Mihai Viteazu 2016 , primar și viceprimar

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Funcția

1

Grameni Gheorghe

PNL

Primar

2

Ciamatu Hiristachi

PNL

Viceprimar

3

Amariei Benoni

PNL

Consilier local

4

Costache Adrian

PNL

Consilier local

5

Dragan Toma

PNL

Consilier local

6

Dumitu Tudor

PNL

Consilier local

7

Florea Costin

PSD

Consilier local

8

Florescu Gheorghe

PNL

Consilier local

9

Gabor Dej

PNL

Consilier local

10

Geamă Dănuț

PMP

Consilier local

11

Ilina Florin

PNL

Consilier local

12

Maftei Benone-Zamfirel

PMP

Consilier local

13

Smădu  Gheorghe

PMP

Consilier local

14

Solomon Dorin

PSD

Consilier local

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut