Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Mihai Viteazu – mandatul 2020 – 2024
 1. Amariei Benoni – PNL
 2. Costache Adrian – PNL – viceprimar cu atributii de primar
 3. Ciamatu Hiristachi – PSD
 4. Gabor Tudorița – PNL
 5. Geama Danut – PMP
 6. Ichim Vasile – PNL
 7. Olteanu Petre – PMP
 8. Maftei Cosmin-Adrian – PMP
 9. Lefter Adrian – PNL
 10. Panta Dumitru – PNL
 11. Smadu Gheorghe – PMP
 12. Solomon Dorin – Pro Romania
 13. Talica Cristina – PNL
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Mihai Viteazu:

1. Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si turism:

 1. Costache Adrian
 2. Ciamatu Hiristachi
 3. Gabor Tudorița
 4. Geama Danut
 5. Maftei Cosmin-Adrian
 6. Solomon Dorin
 7. Panta Dumitru

 

2. Comisia de specialitate juridica si de disciplina, de activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport:

 1. Amariei Benoni
 2. Lefter Adrian
 3. Ichim Vasile
 4. Olaru Petre
 5. Smadu Gheorghe
 6. Talica Cristina
 7. Solomon Dorin

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut