Anunturi Generale|

U.A.T. Comuna Mihai Viteazu, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Mihai Viteazu”, cod SMIS 154771, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 1.245.107 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 191.804,60 lei (13%).

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 29.508,40 lei (2%).

Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Mihai Viteazu în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat.
2. Îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.

Rezultatele proiectului sunt:
Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni
Rezultat proiect: 1 Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni, respectiv martie 2022 – noiembrie 2023.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut